Tình trạng chuyến bay

Đừng quên kiểm tra tình trạng đặt chỗ và chuyến bay của bạn với chức năng "Quản lý đặt chỗ""Tình trạng chuyến bay" trên http://www.vietjetair.com
Chế độ này cho phép bạn kiểm tra các thông tin mới nhất về đặt chỗ và chuyến bay của bạn
Mã đặt chỗ: